Gwarancja

GWARANCJA – „ Wysyłka z Polski”

Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym z opcją „Wysyłka z Polski” objęte, są pełną 24 miesięczną gwarancją serwisową realizowaną w naszym serwisie w Warszawie.

GWARANCJA – „ Wysyłka z zagranicy”

Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym z opcją „Wysyłka z zagranicy” objęte, są 12 miesięczną gwarancją serwisową pokrywającą koszt wszystkich podzespołów użytych do naprawy produktu, to oznacza, że klient ponosi koszty związane z pracą-robocizną serwisanta dokonującego naprawy gwarancyjnej.

Adres do wysyłek serwisowych:

maXsimo sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22 lok.6
01-258 Warszawa
tel. 505444172

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁKI SERWISOWEJ I NAPRAWY GWARANCYJNEJ:

  • Prosimy o wysyłanie przesyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki wysłane Pocztą Polską mogą nie zostać odebrane, związane to jest z charakterystyką pracy Poczty Polskiej.
  • Prosimy o dołączenie dokumentu zakupu, karty gwarancyjnej oraz dokładnego opisu usterki wraz z danymi kontaktowymi – w innym przypadku serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej.
  • Czas naprawy gwarancyjnej trwa zwykle od 3 do 21 dni. W wyjątkowych sytuacjach, gdy serwis nie posiada części serwisowych i musi sprowadzić je od producenta czas ten może wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany.
  • Sprzęt powinien być przekazany do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu do serwisu.
  • Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
  • Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych, niekompletności urządzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia w celach niezgodnym z przeznaczeniem.
  • Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.